Renergi Easypell Træpillefyr

Størstedelen af vores omkostninger til energi i husholdningen, bruges på varme og varmt vand. Med RENERGI EASYPELL bliver disse omkostninger reduceret til et minimum. Spar der hvor det største potentiale er.

EASYPELL arbejder som en gaskedel

Træpillerne tilføres nedefra, på den måde sikres en rolig forbrænding. AF den primære forbrænding opstår gas som stiger op i det sekundære forbræn­dings kammer. Her tilføres yderligere forbrændings luft og gasserne afbrændes ved en temperatur på Ca. 800C.

I princippet fungerer det som en modulerende gas brænder, der anvender gasserne fra træpillerne. Disse meget varme gasser bliver recirkuleret i forbrændingskammeret og giver en teritær for­brænding. De varme røggasser passerer herefter kedlens varmevekslere, hvor energien overføres til kedelvandet.

EASYPELL fyret starter og stopper også helt automatisk, så alt hvad man skal gøre er at fylde træpiller i magasinet samt tømme askeskuffen nogle få gange om året.

Stærkt og gennemprøvet system

  • Stålkedel med 3 træk og automatisk drift
  • Brænder med underfødet forbrænding og automatisk tænding
  • Automatisk rensning af varmeveksler
  • Brændkammer i specialstål
  • Automatisk aske seperation
  • Omdrejningsreguleret røggas ventilator
  • Automatisk lukkende brandspjæld
  • Fuldt modulerende brænder
  • Leveres færdigsamlet
  • Specielt udviklet til træpiller

Mål og Data på RENERGI EASYPELL

Pillefyr - type EP16 EP20 Ep25 EP32
Pillefyr – maksydelse kW 16 20 25 32
Bredde – total mm 1210 1210 1227 1227
Bredde – kedel mm 695 695 728,5 728,5
Højde – kedel mm 1091 1091 1242 1242
Højde – påfyldning mm 1417 1417 1517 1517
Dybde – kedel mm 752 752 796,5 796,5
Minimum adgangsbredde mm 700 700 750 750