freeAir 100

Decentralt ventilationsanlæg freeAir 100 til boligventilation

Boligventilation uden et ventilationsanlæg er næsten umuligt i de fleste af de moderne lufttætte bygningskonstruktioner. I mange byggeprojekter bliver der derfor installeret ventilation med varmegenvinding. Der foretrækkes ofte decentrale ventilationssystemer, som monteres på ydervæggen og forsyner et eller flere rum med frisk luft. Denne form for boligventilation er typisk udført med udvendige lufttilførselsledninger. En af de førende fabrikanter af decentrale ventilationssystemer til boligventilation er bluMartin med deres ventilationsanlæg freeAir 100.Et decentralt ventilationssystem som freeAir 100 tilbyder markant flere fordele med en hygiejnisk korrekt boligventilation i forhold til ren luftudskiftning. Luftkvaliteten er måleligt bedre, og der er større komfort. Ventilation med varmegenvinding sparer varmeenergi og er dermed til at sikre mindre varme, som giver beboerne kontante besparelser. Om sommeren kan boligventilationen tilføre en behagelig kølig luft om natten. Og ikke mindst bortfalder processen med at åbne vinduer for at udlufte boligen.

Sådan fungerer boligventilation med freeAir 100

Forskel mellem centrale og decentrale ventilationsanlæg

Ved ventilationsanlægget freeAir 100 er der tale om et boligcentralt hybrid ventilationsanlæg til montering på en udvendig væg. Når det drejer sig om boligventilation skelnes der for det meste mellem centrale og decentrale ventilationssystemer. En boligventilation med et centralt ventilationsanlæg forsyner fx et flerfamiliehus, et enfamiliehus eller en større bolig via kun ét anlæg. Derved skal alle etager og rum tilsluttes et udvendigt monteret ventilationsanlæg via et integreret luftfordelingsnet. Ved større bygninger skal der med sådanne systemer til boligventilation især tages højde for krav til brandsikkerhed.

Det er derimod enklere at projektere og installere et decentralt ventilationsanlæg. Disse ventilationsanlæg anbringes normalt direkte på den udvendige væg. Som oftest arbejder to anlæg til boligventilation parvis sammen. Det ene anlæg tilfører frisk luft til rummet, medens det andet anlæg suger brugt luft et andet sted i boligen. Et decentralt ventilationssystem til boligventilation designes ofte til enkelte rum, hvilket medfører etablering af mange åbninger i udvendige vægge.

Sådan fungerer boligventilation med varmegenvinding: Ventilationsanlægget freeAir 100 er forsynet med en effektiv modstrømsvarmeveksler:

Plug-and-play: freeAir ventilationssystemet er nemt at installere pga. en gennemtænkt komponentopbygning.

Centralt udvendigt ventilationsanlæg er en ideel del af decentral ventilation

freeAir ventilationsanlægget udmærker sig ved en to-rumstilslutning og kombinerer fordelene ved de to systemer. To-rumstilslutningen muliggør ventilation og udluftning af mindre boliger eller én etage i et enfamiliehus med et centralt ventilationssystem med kun ét anlæg. Boligventilation med et bygningscentralt ventilationsanlæg er en særlig variant af decentral ventilation. freeAir ventilationssystemet fra bluMartin er førende indenfor dette felt, da det tilbyder en unik løsning med et minimum af rørføring og som regel også resulterer i kun ét hul i udvendig væg pr. bolig.

freeAir 100 ventilationssystemet monteres, som andre decentrale systemer, i den udvendige væg, og ventilerer og udlufter samtidigt (balanceret ventilation). Rum som badeværelser med udluftning tilsluttes direkte til den udvendige enhed via korte ledninger. Ekstra rum med lufttilførsel kan, takket være freeAir plus’ intelligente, aktive overstrømnings enheder, tilsluttes til boligventilationen helt uden rørføring.

Projekteringseksempel for en 2-værelses lejlighed med et freeAir 100 og en aktiv freeAir plus overstrømningsenhed. Ved en kombinationsløsning åbnes der for nye projekteringsmuligheder, som oven i købet giver mulighed for boligudluftning af en 2-værelses lejlighed eller en hel etage i et enfamiliehus med et decentralt ventilationssystem med kun ét anlæg. Hertil indbygges ventilationsanlægget eksempelvis i opholdsrummets ydervæg. Via den aktive overstrømning forsynes soveværelset også med frisk luft når døren er lukket. Badeværelset er tilsluttet til ventilationsanlægget via 2-rums tilslutningen.

Ventilationssystem med unik behovsstyring

Det er særdeles vigtigt, at der altid tilføres den præcist rigtige luftmængde for at boligventilationen skal være effektiv. Efter et brusebad eller madlavning er der behov for intensiv udluftning. Når der er gæster på besøg eller børn boltrer sig, stiger behovet for frisk luft hurtigt. Modsat skal boligventilationen reducere luftmængden, når der er lav aktivitet i boligen eller beboerne er fraværende i kortere eller længere tid. En reduktion af anlægseffekten sparer energi, beskytter mod udtørring af luften i rummet, forlænger luftfiltrets levetid og minimerer støjniveauet.

Mange ventilationsanlæg er desuden forsynet med en sensor, som registrerer skadelige partikler i luften. freeAir boligventilation går et skridt videre: Otte sensorer registrerer luftkvaliteten i rummet og styrer luftmængder og varmetilskud med udgangspunkt i de målte værdier. De otte sensorer måler bl.a. temperatur, luftfugtighed og CO2-koncentration – både i rumluften og i udeluften. Den intelligente luftfugtighedsstyring forhindrer både for tør og for fugtig luft. Alle sensorer er monteret i selve ventilationsanlægget. Det er ikke nødvendigt at montere sensorledninger.

Høj energieffektivitet med ventilation med varmegenvinding

Det er afgørende, at varmegenvindingen er højeffektiv for en kontrolleret kvalitet af boligventilationen. freeAir 100 omfatter en varmeveksler som arbejder efter modstrømsprincippet. Med en modstrøms-varmeveksler kan der opnås en varmegenvinding på mere end 90 procent med ventilationsanlægget. Ventilationsanlægget er certificeret som en passiv boligegnet komponent til udluftning af boliger af Passivhaus Institut (PHI). Efter særdeles strenge testkriterier fra PHI og EN 13141-8 er der certificeret en varmevirkningsgrad på 87 procent.

I øvrigt er ventilation med varmegenvinding fuldstændigt hygiejnisk, fordi de to luftstrømme ikke blandes. Med modstrømsvarmevekslere føres den ud strømmende, brugte luft og den indstrømmende friske luft i separate kanaler ved siden af hinanden. Herved påvirker de to luftstrømmes temperaturer hinanden, idet den varmeledende skillevæg overfører varmen fra den brugte luft til den friske luft.

Dette fungerer også fint om sommeren. På varme dage bliver den varme ude luft afkølet af den ud strømmende rumluft. Om natten bliver boligventilationen til afkøling. Herved aktiveres nemlig den såkaldte bypass, som sørger for at den kolde natteluft føres uden om varmeveksleren og derved tilføres boligen uden opvarmning. Alt sker fuldautomatisk. Boligventilationens sensorer registrerer temperaturforskellen og giver signal til ventilationsanlægget om at aktivere eller deaktivere bypass-funktionen.

Fordelene ved ventilation med varmegenvinding er åbenlyse: Den indstrømmende luft er hele året passende tempereret, og der skal ikke anvendes varmeenergi til forvarmning af luften.

Boligventilation med mange fordele

Nemmere projektering

Projektering af boligventilation med freeAir ventilationsanlæg er markant nemmere. Det er ikke nødvendigt med dyre brandsikkerhedsforanstaltninger, hvilket især reducerer omkostningerne i etagebebyggelser. Når et anlæg som et decentralt ventilationssystem notorisk kræver færre rørføringer og ingen sensorledninger og desuden kan tilsluttes flere rum, er der mindre behov for projekteringsarbejde. Også ved energieffektiv renovering kan boligventilationen projekteres optimalt med freeAir 100 ventilationsanlægget. Med et stilrent design passer ventilationssystemet perfekt ind i en arkitektonisk helhedsløsning. Individuelt opbyggede indvendige afdækninger gør det muligt at tilpasse ventilationen til boligmiljøet.

Ventilationsanlægget freeAir 100 monteres direkte i ydervæggen som ethvert andet decentralt system til boligventilation. Ved råhus byggeri anbringes således et robust vægkabinet i muren. Under råhus byggeriet skal elektrikeren trække et net kabel. Senere monteres ventilationsanlægget i den tilpassede åbning, og driften kan igangsættes som plug-and-play.

Byg økonomisk

En god boligventilation koster penge, men de er hurtigt tjent hjem igen. Ventilation med varmegenvinding sænker varmeomkostningerne ved drift og gør det muligt, allerede ved projekteringen, at klassificere bygningen til en højere energiklasse. Dette gør det ofte muligt at få bedre tilskud og bedre lån. Alle, der satser på det boligcentrale ventilationssystem freeAir 100 får mindre projekterings- og installationsomkostninger. Det anvendelige boligareal forbliver intakt med boligventilation og den konstante fugtbeskyttelse forebygger skimmel og skader på værdifulde bygningsdele.

Lev sundere

En af fordelene ved boligventilation er, at beboerne indånder filtreret ude luft. bluMartins decentrale ventilationssystem anvender særligt effektive filtre i klasse ePM 10. Ventilationsanlægget beskytter ikke bare rumluften mod insekter og store snavspartikler, men frafiltrerer også pollen og støv, som ellers kunne trænge ind i beboernes luftveje.

Allergikere kan få ventilationsanlægget freeAir 100 med endnu finere filter i klasse ePM 1. Herved kan der i stor udstrækning også opnås beskyttelse mod vira, aerosoler og røgpartikler, som ellers kan trænge ind i lungealveoler og blodkredsløbet. Også støv der forekommer i boligen. Støv kan tilsmudse boligventilationens varmeveksler ved udstrømning af den brugte luft. For at undgå dette, er ventilationsanlægget beskyttet af et udsugningsfilter.

Som regel skal boligventilationens filtre skiftes en gang årligt. Dette kan alle beboere nemt skifte med få arbejdstrin. Den sensor- og behovsstyrede boligventilation tilbyder en ekstra fordel: Når der altid ventileres efter behov, kvitterer freeAir ventilationssystemet med en markant længere filterlevetid.

Desuden er en styret boligventilation altid den bedste beskyttelse mod skimmel - især når ventilationsanlægget med dets sensorer også måler fugtighedsindholdet og ventilerer efter behov.